Featured post / Buaicphostáil

Barbara Marx Hubbard (6)

20 Oct 2017

Riomhthionscadal cónaithe Gaeilge / Irish language residential e-project (Ó 2009 i leith) 🏠 🏢Near FM, 16/08/09  


Giotán cainte / Soundbite Near FM 


(16/08/09) 


Raidió na Life 8/11/17
Giotán cainte / Soundbite Raidió na Life 

(8/11/17)

Near FM, 16/4/19 Soundbite Near FM (16/4/19)

Raidió na Life, 2/4/19 Giotán cainte / Soundbite Raidió  na Life

(2/4/19)


Ainmneacha Gaeilge ar cheantair chónaithe i mBaile Átha Cliath / Irish language names for residential areas in Dublin 


(Ó 2017 i leith)

(2020)


Ainmneacha Gaeilge ar cheantair chónaithe i nDún na nGall / Tír Chonaill / Irish language names for residential areas in Donegal  


(Ó 2017 i leith)

Seinnliosta Youtube / Youtube Playlist


(Ó 2009 i leith)Ainmneacha Gaeilge- contaetha eile / Irish names- other counties*

Facebook Ó mhí Aibreáin / From April 2018. 


- Alt in / Article in Little Village (Márta / March 2019)

* Is le haghaidh ceantair chónaitheacha ar tháinig mé trasna orthu ó d’uaslódáil mé mo chuir i láthair contae go deireannach ar Slideshare i 2017 é an fillteán Facebook seo. Tá fillteáin aonair agam don ríomhthionscadal seo agam ar Facebook do na contaetha seo ar leanas – Áth Cliath, An Iarmhí, Ros Comáin,Gaillimh, Dún na nGall agus Ciarraí – agus níl ceantair cónaitheacha sna contaetha seo san áireamh sa bhfillteán measctha seo ar Facebook. Tá a lán de na jpeg maidir le “hainmneacha Gaeilge – contaetha eile” san áireamh ar chuir i láthair ar YouTube freisin ar chruthaigh mé ag deireadh 2018/ tús 2019 ar féidir breathnú orthu ar mo sheinnliosta YouTube do mo ríomhthionscadal. Ní mór cuntas a bheith agat le Facebook chun breathnú ar an nasc deireannach “Contaetha eile”.
This Facebook folder is for residential areas I have come across since I last uploaded my county presentations on Slideshare in 2017. I have individual folders for this e-project on Facebook for the following counties- Dublin, Westmeath, Roscommon, Galway, Cork, Donegal and Kerry- and residential areas in those counties are not included in this Facebook mix folder. A lot of the "Irish names- other counties" jpegs are also included on Youtube presentations I created in late 2018/early 2019 which can be viewed on my Youtube playlist for my e-project. You have to have an account with Facebook to look at the last "Other counties" link.


No comments:

Post a comment